[ Review Nhanh ] CAF LOTUS 668 – 3 in 1 Amplifier – Karaoke chuyên nghiệp !
—–
✅ Sản phẩm chính hãng CAF Audio được nhập khẩu và phân phối bởi AV Việt Nam – đầy đủ VAT – CO – CQ !
——-/////——-
🔶 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑺𝒐𝒖𝒏𝒅 – 𝑳𝒊𝒈𝒉𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑲𝒂𝒓𝒂𝒐𝒌𝒆 – 𝑳𝒐𝒖𝒏𝒈𝒆 – 𝑩𝒂𝒓 – 𝑪𝒍𝒖𝒃 – 𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍 – 𝑴𝒆𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒓𝒐𝒐𝒎, 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 – 𝑶𝒖𝒕𝒅𝒐𝒐𝒓 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 …
————
🔶 𝗔𝗩 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗡𝗔𝗠 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗦𝗧𝗢𝗖𝗞 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡𝗬
————
✅ 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁: 𝗠𝗿 𝗩𝘂 𝟬𝟵𝟳𝟳 𝟱𝟴𝟬 𝟬𝟲𝟬 (𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲/𝗙𝗯/𝗭𝗮𝗹𝗼)
𝘞𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦: 𝘸𝘸𝘸.𝘢𝘷𝘷.𝘷𝘯
𝘔𝘢𝘪𝘭: 𝘪𝘯𝘧𝘰@𝘢𝘷𝘷.𝘷𝘯
𝘏𝘢𝘕𝘰𝘪 𝘚𝘩𝘰𝘸𝘳𝘰𝘰𝘮: 𝘕𝘰. 6/45, 𝘉𝘶𝘪 𝘏𝘶𝘺 𝘉𝘪𝘤𝘩 𝘚𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵, 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘔𝘢𝘪 𝘋𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘵, 𝘏𝘢𝘯𝘰𝘪 𝘊𝘪𝘵𝘺
𝘏𝘊𝘔 𝘚𝘩𝘰𝘸𝘳𝘰𝘰𝘮: 𝘕𝘰. 97𝘋 𝘚𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵 1, 𝘝𝘪𝘯𝘩 𝘓𝘰𝘤 𝘙𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘢𝘭 𝘈𝘳𝘦𝘢, 𝘉𝘪𝘯𝘩 𝘏𝘶𝘯𝘨 𝘏𝘰𝘢 𝘉 𝘞𝘢𝘳𝘥, 𝘉𝘪𝘯𝘩 𝘛𝘢𝘯 𝘋𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘵, 𝘏𝘰 𝘊𝘩𝘪 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘊𝘪𝘵𝘺

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here